Седмичната параша – произход и значение 

от Георги Бакалов Всяка седмица, в синагогите по цял свят, се чете част от Тора, Моисеевото Петокнижие. Тора е разделена на 54 порции и така в продължение на една цяла година се прочита цялата Тора от събранието. (Броят на парашите може да се различава в зависимост от това кога се падат дадени празници.) Според преданията [...]

АУДИО: Чуване и слушане на Божия глас

Само понеже чуваме ясно Божията инструкция, не значи автоматично, че имаме нужния характер да я приемем (послушност). Ето някои мисли в тази насока:

Придвижването напред като апостолска мисия

Там, където няма пророческо видение, (חָז֖וֹן - hazown, от иврит, виж https://forvo.com/word/חזון/ ) людете се разюздават. А който пази законa е блажен. (Притчи 29:18) В този добре познат библейски стих се говори за това колко важно е видението и как то влияе върху единството. Нека накратко анализираме някои от използваните термини: "ВИДЕНИЕ":  По-детайлно изучаване на така преведената дума [...]

Голяма Светлина!

“Людете, които седяха в тъмнина видяха голяма светлина и на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгря светлина". ‭Матей‬ ‭4:16‬ България няма нужда от още една "църква". Балканите нямат нужда от още една "църква". Европа няма нужда от нови "църкви". Света няма нужда от повече "църкви". Голямата нужда на света днес [...]

Първо правило при изучаване на истините на Реформацията

Първото правило, що се отнася до правилното разбиране на истините на Писанията, както и на уроците от историята, е да не изучаваме минали събития с идеята, че по някакъв начин от нас днес се очаква да възпроизведем миналото - колкото и добри неща да ни се иска да възпроизведем наново. Това е просто нереалистично, но [...]

Нео-Реформацията – Забранено За Специалисти

 Когато говорим за днешният процес на реформация на църквата, или иначе казано Нео-Реформацията, много важно е да насочим светлината на прожектора към една група от хора, която може обобщено да наречем "специалисти" по църковни, духовни и въпроси на религиозните политики. Защо ли? Понеже обикновенно "специалистите" са, които тровят умовете на вярващите. [Кликнете тук за видео [...]

Пътуванията на апостол Павел – човешки хаос или божествен ред?

Хаос ли е описаното в книгата Деяния, непрофесионализъм ли е, безотговорност ли е, или е редът на Святия Дух, неговите начини за разпространяване на Евангелието на Царството чрез емисарите на Исус?