Оригиналният език на Библията – важно ли е какво разкрива или не?

Важно ли е да се изучава оригиналният език на Библията? Или можем просто да вземем който и да е превод, на който и да е език и да не ни интересува какво точно разкрива оригиналния текст?

Важно ли е да се изучава оригиналният език на Библията? Или можем просто да вземем който и да е превод, на който и да е език и да не ни интересува какво точно разкрива оригиналния текст?

Не е за вярване, но много вярващи никога не са замисляли за ограниченията на преводите на Библията на родните им езици. Вярваме, че Бог е Словото, но неглежираме езика, на който Словото ни беше предадено.

В това осем минутно видео говоря за това дали е важно да се изучава оригиналния език, на който е била дадена Божията Истина.

Георги Бакалов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *