Ecclesia reformata semper reformanda

Църквата реформирана винаги се реформира!

Апостолска Реформирана Църква (АРЦ) е духовно тяло съставено от хора и общности, които споделят вярата в Исус Христос като Божи Син и Спасител.

От 2004 година, АРЦ придоби включително и статута на вероизповедание според действащото законодателство на Република България. АРЦ никога не е ползвала и никога няма да ползва своят статут като вероизповедания за усвояването на публични средства.

С духовната мисия на АРЦ можете да се запознаете тук.

АРЦ е преди всичко федерация от автономни локални служения и разпознава местната общност като основният двигател и епицентър на духовна активност.

Местни общности, които с времето демонстрират благодатта да основават, изграждат и развиват други местни общения, както и инициативи и начинания променящи обществото, биват разпознати като апостолски центрове.

Местни общности има в над 20 града в различни части на България.

АРЦ има за цел да бъде духовна платформа за иновация, която променя начините по които мислим за вяра, църква и общество, както и да бъде платформа за иновативни инициативи и дейности.

Административният офис на АРЦ се помещава на адрес ул. Веслец #26, гр. София

Обединяващ апостол и визионер на АРЦ е Георги Бакалов.

Мотото на Апостолска Реформирана Църква е: Ecclesia reformata semper reformanda – Църквата реформирана винаги се реформира!

За дарение:

Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG25FINV915010ARCSTR24
Апостолска Реформирана Църква
Основание: дарение

За обратна връзка: