Идеята за съживление – фетиш?

Какво означава да фетишизираме идеята за съживление днес? Възможно ли е въобще такова нещо? За съжаление май - да. Поглед в миналото с цел по-добро разбиране на настоящето.

Придвижването напред като апостолска мисия

Там, където няма пророческо видение, (חָז֖וֹן - hazown, от иврит, виж https://forvo.com/word/חזון/ ) людете се разюздават. А който пази законa е блажен. (Притчи 29:18) В този добре познат библейски стих се говори за това колко важно е видението и как то влияе върху единството. Нека накратко анализираме някои от използваните термини: "ВИДЕНИЕ":  По-детайлно изучаване на така преведената дума [...]

Голяма Светлина!

“Людете, които седяха в тъмнина видяха голяма светлина и на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгря светлина". ‭Матей‬ ‭4:16‬ България няма нужда от още една "църква". Балканите нямат нужда от още една "църква". Европа няма нужда от нови "църкви". Света няма нужда от повече "църкви". Голямата нужда на света днес [...]