Коментар: Библейската Истина – на български за българите!

Този мой коментар ще е може би безинтересен за повечето хора, но както и да е. Евентуално би представлявал интерес за тези, които реално горят от желание да бъдат достигнати повече хора с Божията Истина. Ако някой не мисли за това, или не го разбира, или не го интересува, надали този коментар ще ви бъде [...]

Силата на съгласието в местното събрание

Библията говори за два вида съгласие: събранието на праведните събранието на нечестивите Нечестивите: Вавилонската кула Ваалам 'изпрати посланици до Валаама Веоровия син във Фатур, който е при реката <Евфрат>, в земята на ония, които бяха людете му, за да го повикат като му кажат: Ето, народ излезе из Египет; ето, покриват лицето на земята, и [...]

Пророк Наум – светът според най-презрeния от пророците

Повече от 150 години след като показва милост на Ниневия и след като Ниневия се смирява, Бог говори чрез еврейския пророк Наум сериозно слово, този път осъждайки асирийците безвъзвратно!

Седмичната параша – произход и значение 

от Георги Бакалов Всяка седмица, в синагогите по цял свят, се чете част от Тора, Моисеевото Петокнижие. Тора е разделена на 54 порции и така в продължение на една цяла година се прочита цялата Тора от събранието. (Броят на парашите може да се различава в зависимост от това кога се падат дадени празници.) Според преданията [...]

Какви са последствията от незачитането на Библията?

Блажен означава щастлив, успешен, благополучен. Кой не би искал да живее в такъв народ?

Но какви са последствията за народите, които пренебрегват Библията?

Реформациите от Средните векове и значението им за свободата

  ("Пуританите заминават за Америка",17 век.)   Този материал е на тема “Реформациите от Средните векове и значението им за свободата”. Въпреки, че нямам време в момента да разгледам различните “реформации”, използвам този термин (множествено число), за да е ясно, че споделям убеждението на изследователите на тази ера, които говорят вече за реформации (мн. число), [...]

И пак за непротестиращите протестанти

Богословски, философски, литургично и културално, протестантизмът  е западно реформистко движение и феномен. Българските протестанти обаче (в по-голямата си част), изглежда, че не познават добре нито западната история, нито богословския контекст, който обуславя раждането на протестантизма и неговия реформистки характер. По този начин болшинството български протестанти са на "ничия земя" културално, те са с неясен статут [...]

СТРАДАНИЕ И РАДОСТ

В Посланието на Яков, глава 5, 13 стих, апостолът казва: Страда ли някой зле, нека се моли, весел ли е, нека пее хваление В човешкия живот има реално страдание, има обаче и имагинерно такова, на медицината например са известни случаи, когато хора си въобразяват, че страдат от разни болести (Мюнхаузенски синдром). А някои жени си [...]

Голяма Светлина!

“Людете, които седяха в тъмнина видяха голяма светлина и на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгря светлина". ‭Матей‬ ‭4:16‬ България няма нужда от още една "църква". Балканите нямат нужда от още една "църква". Европа няма нужда от нови "църкви". Света няма нужда от повече "църкви". Голямата нужда на света днес [...]