АУДИО: Чуване и слушане на Божия глас

Само понеже чуваме ясно Божията инструкция, не значи автоматично, че имаме нужния характер да я приемем (послушност). Ето някои мисли в тази насока:

Тази седмица ще говорим за слушането и чуването.

Тук можете да чуете аудио версията на това кратко поучение:

https://anchor.fm/e/1a5fa2c?at=2521910

Чу ли Адам изричната инструкция на Бог за двете дървета, докато живееха в състояние на блаженство в градината? Чу, но не послуша. Само понеже чуваме ясно Божията инструкция, не значи автоматично, че имаме нужния характер да я приемем (послушност). Ето някои мисли в тази насока:

  • Авраам

Какво отличи нашия баща Авраам от другите хора по онова време? Защо Бог говорѝ на него, а не на друг, ние не знаем. Също така, възможно е Той да е говорил на други, но те да не са приели. Но това, което знаем, е, че Авраам чу и послуша Божието водителство. Не само това, но Авраам послуша Бог отново и отново, и отново – до края на живота си.

Тогава Господ каза на Аврама: “Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Аврам взе жена си Сарайя, братанеца си Лот, всичкия имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан, та излязоха, за да отидат в Ханаанската земя. Битие 12:1, 5

  • Моисей

Моисей видя горящ храст, но не това, което видя, а това което чу и послуша, беше нещото, което промени историята. По-късно, Моисей приема от Бог Закона и го предава за поколенията – нещо, което зависеше почти изцяло на неговата готовност да слуша, приема и да предава вярно Божиите инструкции.

Моисей установява и най-важната молитва в юдаизма “Шма Израел…” (“Чуй, о, Израел!”, Второзаконие 6 глава)

  • Исус

А какво да кажем за Исус, Който прекара по-голямата част от живота си в това да слуша и да приема, а едва три години и половина в това да предава Божието Слово?

  • Павел

Апостол Павел продължи кабалистичната традиция (“кабал” означава “предаване на съобщение, послание, истина”) и рискува живота си само и само да разкаже на повече хора какво е чул от възкръсналия Исус.

Цялата история на Израел се състои в това избраният народ да приеме Истината, Словото на Бог, да я опази и да я предаде на другите.

Всяко християнско съживително и реформистко движение през вековете води началото си от нещо, което Бог казва или показва на някой, и от неговата готовност да го предаде на други.

Този принцип е верен и в негативен аспект – всеки култ води началото си от някой, който е чул демоните и техните заблуди.

Окулт означава “скрито знание” – уж виждане и уж чуване уж на някакви уж тайни, скрити за обикновенните хора – единственият проблем е, че не са Божиите тайни, а измамите на демони, нечисти духове. Или празни фантазии.

Какво чуваш ти от Бог днес? Отделяш ли време да Го слушаш? Готов ли си да приемеш всичко, каквото ти говори Той? Или преди дори да се опиташ да чуеш, вече имаш поставени условия какво Той може и не може да ти каже?

Нека Бог помага в духовния ни растеж и в познаването на Неговия глас!

Георги Бакалов

Основател
Апостолска Реформирана Църква
Християнски Център Прелом

Тук можете да се абонирате за аудио подкаста

APOSTOLOS 

чрез тези платформи:

Apostolos [in Bulgarian]

overcast logo new

anchor logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *