Християните и сексът преди брака

sex-before-marriage Християните и сексът преди брака за мнозина е трудна и неясна тема. Това е така, поради религиозния дух, който е обсебил много църкви. Според изследователски агенции в САЩ, това е един от често срещаните въпроси, които имат и вярващи, и невярващи, но в същото време тази тема рядко бива адресирана от църковните амвони. Още по-рядко се случва да има открита дискусия по нея. И въпреки това, този “препъни-камък” пречи на много хора да приемат християнския начин на живот, а доста неустановени вярващи и отпадат от вярата  – отново поради неяснота как да се справят с тази част от живота си.

Нека го кажем директно – Новият Завет говори ясно по темата – как тези, които твърдят, че познават Бог, трябва да се държат в сферата на сексуалната чистота. Въпреки това, много съвременни църкви, както от развитите страни, така и от страните от т. нар. Трети свят, продължават да заобикалят този въпрос от страх да не кажат нещо противоречиво и да изгубят своите последователи и членове.

Поради интимното естество на сексуалната ни природа, което е свързано толкова много със сърцето, Бог желае Неговите деца да имат яснота относно това каква е волята Му в тази сфера. Той иска и мъже, и жени да имат правилно и балансирано разбиране относно своята сексуалност. Ако църквата не просвещава хората за това, някой друг (медиите, популярната култура, светските хуманисти), ще го направят.

1. Бягай от сексуална развратеност (неморалност).

Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който блудства, съгрешава против своето си тяло. (1 Кор. 6:18)

От колко неща Библията ни казва да бягаме? От нищо друго, единствено от блудодеянието. Коренът на думата е “порнеа”, от което произлиза и терминът порнография. А самият термин “порнос” е бил дума, назоваваща мъжката храмова проститутка. Т.е. някой, който продава сексуалността си, и действа извън брачния завет, който пък е основата на правилното взаимоотношение между мъжа и жената, когато се посветят един на друг.

2. Това е Божията воля – вашето освещение, да се въздържате от блудство

1 Сол. 4:1 Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, щото, както сте научили от нас как трябва да се обхождате и да угаждате на Бога, (както и се обхождате), така да преуспявате повече и повече. 2.Защото знаете, какви поръчки ви дадохме от името на Господа Исуса. 3.Понеже това е Божията воля – вашето освещение: да се въздържате от блудство; 4.да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд със святост и почест, 5. Не в страстна похот, както езичниците, които не знаят Бога; 6. И да не престъпва никой, та да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както ви и от по-напред явихме и уверихме. 7. Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на святост.  8.Затуй, който отхвърля това, не отхвърля човека, но Бога. Който ви дава Святия Си Дух.

Колко по-ясно от това може да се каже? Бог не желае Неговите деца да се въвличат в сексуални действия извън брачния завет!

Бог ни е призвал НЕ към нечистота, а към святост, което означава сексуална чистота.

Какво означава сексуална чистота?

  • Способност да контролираме мислите си и да не се предаваме на сексуални фантазии с хора, с които не сме в брачна връзка. Някои мъже и жени обаче трябва да бъдат свободни от похот в мислите си, дори спрямо собствния си брачен партньор, понеже похотта сама по себе си е форма на егоизъм, а не на любов. Бог желае мъж и жена, обвързани в брачен завет, да се научат да се благославят един друг с дара на секса, а не всеки да търси удоволствие за себе си, без да мисли за другия.
  • Способността да се противопоставяме на флиртове и афери извън завета, който сме сключили с брачния си партньор.
  • Отказът да консумираме сексуално тематичните продукти на популярната култура съдържание: софт и хард-порно филми, книги, списания, интернет страници.

За хора, на които предстои тепърва влизане в брак, изкушението е голямо, особено поради факта, че днес младите хора израстват под непрестанния обстрел на телевизия и интернет, които повтарят мантрата, че просто трябва “да го направиш”, за да се знае, че си “нормален”, а не някакъв изостанал и задръстен тип, когото никой не желае. Измислят се такива нерационални причини като например “трябва да имаме секс преди да се оженим, за да сме сигрни, че сме съвместими!” Ако хората полагаха същото старанание за съвместимост във всяка друга сфера на брачните отношения – например способността да комуникират един с друг, да се изразяват, да могат да се изслушват и да се чуят едни други; съвместимостта им в сфери като финанси, поддържане на дом, отглеждане на деца и т.н. Уви, пак поради популярната кулутра и съвременното така наречено сексуално “образование”, младите хора са под постоянен натиск да влизат във всякакви странни или дори опасни ситуации, в които да доказват своята сексуалност, за да покажат, че са нормални и актуални. Тази токсична култура трябда да бъде безмилостно разобличавана отново и отново, докато стане нещо естествено хората да не вярват в нейните лъжи.

Аз имам новини за вас, дами – мъжете, в тяхното грехопадение, гледат на жените като на шведска маса  – колкото по-голям е изборът и по-малък ангажиментът, толкова по-добре! Това “нормално” ли да го наречем? Бог обаче не е създал жената да бъде само предмет за удоволствие на мъжа, нито мъжът да бъде обект за контрол от страна на жената. Но се оказва, че това е всъщност проклятието на човешката раса без Бог:

На жената рече: Ще ти преумножа скръбта в бременността; със скръб ще раждаш чада; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее. Бит. 3:16

Чрез Христос, Бог е възстановил достойнството и на мъжа, и на жената. Той иска да живеем с достойнство и в сферата на сексуалността и брака: “…да се въздържате от блудство;  да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд със светост и почест…” 1 Сол. 4:3-4

3. Всеки мъж да има своята си жена и всяка жена нейния си мъж

Не виждам как може да бъде казано по-ясно! Всеки, който се опита да усложни казаното от апостол Павел, може спокойно да го игнорирате. Сексът е запазен за тези, които са спрели да мислят едни за други само като за сексуални създания, видели са един в друг отпечатъка на Божията слава, имат възстановено достойнство и желаят да споделят това достойнство с брачен партньор, който има същите ценности. Тогава и фанатазии и секс са не само позволени, но биват насърчени, понеже хора, които не знаят как да се забавляват в тази сфера, най-вероятно няма да бъдат много щастливи в живота.

Не можем да говорим за християните и секса преди брака, без да говорим за християните, за секса, за брака и за секса в брака. Моралността в тази сфера не е демоде. Тя е най-логичната, резонната, почтената и себеуважаща позиция, която едно рационално човешко същество би могло да има. Трябва да научим младите хора, както и тези, които не са вече тинейджъри, но все още не са в брак, как да гледат на своята сексуалност – не като на някаква форма на доказване на собствената си стойност и актуалност в този свят, а като на съкровен, дълбоко интимен и бих казал дори мистериозен дар, който Бог е дал на всеки един от нас да съхранява за специалния човек, приготвен от Него за нас.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ако този материал ви заварва в неприятното положение на вършили и вършещи сексуален грях, не оставайте в това състояние. Например:

  1. Можете да престанете да имате сексуален контакт с човека, с когото го правите. Ако той или тя казва, че ви обича, тогава би трябвало да може да уважи вашите християнски ценности, нали?
  2. Можете да потърсите духовна помощ от квалифициран човек, който ще знае как да ви доведе до място на пречистване и освобождение от миналото и спомените от нечистотата на света в това отношение. Невероятно е как Бог може да изцели ума, да възстанови емоциите и да изчисти съвестта ни чрез силата на Своята прошка и Святия Си Дух.
  3. Ако сексуалната сфера е слабост за вас, особено за мъжете (статистики в Америка например твърдят, че над 60% от мъжете в църквите по един или друг начин са изложени на порнография, основно в Интернет), направете връзка с някой, пред когото да сте отчетни и да споделяте вашите трудности и падения, някой, който ще ви покаже любов и насърчение, въпреки всичко това, и ще ви помогне да минете през този процес и да дойдете на място на възстановяване, сякаш никога не сте имал проблем.

При наличие на зависимост и нужда от допълнителна помощ  от страна на клиничен психолог, препоръчвам да се свържете с д-р Петър Вълков, който е християнин и същевременно професионалист в тази сфера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *