СПАСИТЕЛ – не само Месия, Равин, Изцелител или Пророк!

Исус (оригинално име Йешуа) не беше само Равин, Изцелител, Пророк и дори не само Месия. Неговото учение предизвика и разшири разбирането за спасение и включително за Месия.

Исус (оригинално име Йешуа) не беше само Равин, Изцелител, Пророк и дори не само Месия. Неговото учение предизвика и разшири разбирането за спасение и включително за Месия. 100% библейска истина, 100% актуална за всички сериозни последователи на Господа!

One thought on “СПАСИТЕЛ – не само Месия, Равин, Изцелител или Пророк!

  1. Изключително важно фокусиране – Спасител! Защото дори продължението на тези, който наблягат само на “еврейски Равин” казват, че Той изобщо не е дал началото на църквата и християнството. Но апостолите, въпреки че също бяха евреи фокусираха също на тази истина – спасението! Явно повод за тези “отваряния на очите” сега дава църковната история от 4в. насам и многото скривани или изопачавани истини от Писанията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *