Рождествени въпроси за празнуващите Рождество

Какво точно означава някой да е “чул Евангелието”?

Много хора в България са “чули” нещо за Бог, за Исус, за Коледа и за Великден. Значи ли това, че са “чули Евангелието”? Значи ли това, че са “християни”?

Много такива хора определят себе си културално като християни. Но християни ли са те наистина?

Например, клинично здравите хора имат способноста да мислят рационално и да вземат решения в живота, малки и по-големи. Всеки може да се каже, че има някаква собствена “философия” на живота.

Това прави ли всеки да е философ?

Всеки човек си избира да следва някаква диета на хранене. Това прави ли го диетолог?

За тези от нас, които се оправят в кухнята и могат да готвят, това прави ли ни готвачи?

Мога да продължа с още примери.

Културалното християнство е нещо подобно. Чул е човека нещо за Бог, нещо за “църквата”, нещо за Коледа, нещо за Великден, не е мюсюлманин, значи е…християнин!

Ако обаче питаме този човек отиде смята, че е произлязъл света и човечеството, смятате ли, че повечето хора в България приемат Библейската истина за това, че Бог е създал всичко?

Ако питаме повечето хора дали Библията определя за тях какво е морално и неморално, ще ви кажат ли без колебание, че Десетте заповеди са това, което ги води в решенията им?

Ако попитате кой е за тях Месия, ще свържат ли дори този термин с родения във “Витлеем” евреин на име Йешуа?

Ако ги попитате за това дали има вечен съд или вечно спасение след като издъхнат последния си дъх, ще ви кажат ли, че да, именно възкръсналия Месия е този, пред който ще отговарят за това как са живяли живота си спрямо Неговата воля?

Колко такива са християните в България?

А може ли да се каже, че въобще са християни?

Нещо да пропускам?

И ако считате, скъпи четящи и празнуващи Рождество Христово, че не сте само културални християни, а сте научили кой е Богът на Авраам, Исаак и Яков, и сте го приели; ако сте приели, че Той именно е Създателят на всичко видимо и невидимо; ако приемате Заповедите на Божия пророк Моисей за моралният закон, по който ще бъде съден света, и най-вече, ако сте приели и познали Месия Йешуа за ваш Господ и Спасител, Честито Рождество тогава, скъпи братя и сестри в Господа!

Имаме доста работа докато на всички бъде дадена възможността да направят прехода от културални християни до вярващи в Бог, които са преживели докосването на Неговата благодат и силата на Неговата Истина и живот!

Георги Бакалов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *