Раждането на Месия и историята на чудотворните раждания в историята Израел

от Йосиф Шулам

В това поучение ще говорим за “толдот” (история, родословие, произход). На иврит тя има повече от едно значение.

Всъщност иврит е много малък език в сравнение, например с корейския, английския и други езици. Той има около 70000 думи в съвременният иврит, а библейският иврит има само 22000 думи.

Толдот се превежда като родословие в Библията. Превежда се и като история и се появява няколко пъти в книгата Битие, повече отколкото във всяка друга книга в Библията. Също така с него започва Новият завет.

Всички вие, вероятно вече знаете как се цитира Битие 1:1 “…в началото Бог създаде небето и земята”.

Но много малко пастори, дори, знаят как да цитират един по-важен стих за всеки християнин по света и той е в Матей, глава 1, стих 1, който започва с думите “И това е родословието на историята на Исус Христос, син на Авраам, син на Давид”.

Не, аз нарочно цитирах неправилно. Не се казва това. Казва се, че това е книгата на родословието на Исус Христос, син на Авраам, син на Давид. А фразата “това е книгата на родословието (толдот)”, се появява само два пъти в Библията, в Матей, глава 1, стих 1 и в Битие, глава 5, стих 1.

Сега това е много, много интересно начало. Още с първия стих в това, което наричаме книгата на Новия завет, се говори за едно невероятно начало, дори гениално начало, за което трябва да знаете. Защото фразата “това е книгата на родословието (toldot)”, се появява само още един път в цялата Библия и това е Битие, 5 глава, 1 стих и става дума за Адам, който нямаше родословие.

Той е създаден от глината на земята, която Бог оформя и превръща в човешко същество и оживява от Божия дух.

И така, защо Матей започва Евангелието си с тази фраза, взета от книгата за родословието на Адам?

Защото, ако някой би критикувал раждането от девица, Матей заковава аргументите за божествеността и синовността на Йешуа (Исус) на Отец, Създателят на небето и земята.

Също така, Сара бе безплодна и Рахил бе безплодна. Чудодейното раждане на Моисей като оцеляване, също е свързано с раждане и оцеляване.

Странно нещо, нали? Матриарсите на израелския народ са безплодни и трябва да дойде чудодейна намеса от Бога, за да могат да се сдобият с дете.

Ще ви кажа какво прави Светият дух. Защо майките на израелския народ са безплодни? Защото това е подготовка на съзнанието на читателя за идването на ангела при Мария. Тя забременява чрез Светия дух, което е чудо.

И ако някой се чуди как е възможно това да се случи, ще се сети, че е било необходимо Бог да отвори утробата на Сара, на 90-годишна възраст и след това на Ребека, и след това на Рахил.

Адаптирано от https://youtu.be/pD55SpxOx4k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *