ДИСКУСИЯ: За склонността към самоунищожение

weaponofselfdestructionrussian_20roulette_20pistol Една от най-противоречивите склонности на човешката природа е склонността към самоунищожение. Без значение дали е безскрупулен кариеризъм и жажда за власт и пари или склонност към пристрастяване към алкохол, секс, наркотици, храна, диети, порнография или интернет, тенденцията на човешкия род към само деструктивност е пословична. Защо тази склонност е толкова силна в хората? Как да разпознаем белезите? Как да балансираме амбицията за успех с идеята за християнско милосърдие и любов към ближния? Как да изградил култура на почит и безопасни взаимоотношения?

За способността на хората да се самоунищожаваме не са свидетелство само войните и кървавите сблъсъци на които сме свидетели през цялото време по медиите. Саморазрушителността върви на много различни планове, включително като част от начина на мислене и живот, в които се оказват много хора.

Исус говори за това, че пътят който води в “погибел” е широк и мнозина го избират. Думата използвана от авторите на Новозаветните Писания е думата ἀπώλεια (аполейа), която се среща 18 пъти в Новия Завет и означава едно и също нещо: погибел, разруха, разпад. Става дума не за някакво трагично събитие, а за процес на разрушение.

Всеки човек, който носи разрушение в живота на другите (например алкохолик, наркоман, престъпник), преди всичко трябва да е ясно, че в него върви процеса на саморазрушение.

Нашата изходна позиция като християни е, че Божието сърце е той да помогне първо на човека попаднал в цикъла на саморазрушение. Някои хора избират да не приемат помощ и тогава и Божията сила не може да се прояви, понеже те са избрали да се борят с нещата сами.

Мат. 7:13 Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях.14Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.

Апостол Павел говори за това, че “ламтенето” за богатства може да вкара хората в погибел.

1 Тим. 6:6А благочестието със задоволство е голяма печалба; 7защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо; 8а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно. 9А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.

Ап. Петър говори за хора, които се предават на лъжеучения и техния неизбежен край в погибел, или саморазрушение.

2 Пет. 2:1Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел.

2 Пет. 3:15И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. 16както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел.

И последно, вярващи, които се “връщат назад”, или иначе казано на християнски жаргон, стават “отстъпници” от вярата, също се самопогубват.

Евр. 10:38 А който е праведен пред Мене°, ще живее чрез вяра; Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми”. 39Ние, обаче, не сме от ония, които се дърпат назад, та се погубват, а от тия, които вярват та се спасява душата им.

10 чести признака на саморазрушителност:

1. Самоизолация: избягването на зрели взаимоотношения, в които се очаква и от двете страни да бъдат въвлечени еднакво отговорно.
2. Отказ за личностно развитие и отчетност: отказ за лечение, отказ за външна намеса, отказ от приемане на корекция.
3. Пристрастяване: развиването на явни или тайни пристрастявания (телевизия, интернет, хазарт, порнография и други).
4. Отказ за приемане на действителността: илюзии, липса на здраво мислене.
5. Доказване чрез постижения: кариера, позиция, значимост чрез постижения.
6. Перфекционизъм: поставяне и прекомерна обсебеност с нивото на умение в дадена сфера преди характера на човека.
7. Нездравословно хранене: отказ за корекция на грешния вид хранене.
8. Лишаване от здрав сън – поради липса на мир, спокойствие, нечиста съвест, завист, желание за контрол, чувство за мъст, реваншизъм, страх.
9. Липса на мисловен процес – неспособност за осмисляне на дадено състояние и последствията от избори и решения.
10. Отказ за емоционално израстване и здравина: нежелание за говорене по трудни теми, отказ за приемане на емоционалната страна, срам от минали неща, малцонността като начин на съществуване.//embed.tlk.io/apostolosbg//embed.tlk.io/apostolosbg

http://tlk.io/embed.js

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *