Хитлер се е възхищавал от исляма!

  Напоследък забелязвам повече и повече псевдо-националисти да разпространяват снимки на Адолф Хитлер – евентуално с идеята, че може би ако Хитлер щял да бъде жив, тогава щял едва ли не да се справи с нахлуващите ислямски мигранти от Сирия и други страни.
Такъв сценарии не би могъл да има, понеже Адолф Хитлер никога не е бил против Исляма – всъщност има достатъчно основание и исторически документи, които сочат към това, че той е бил привърженик на исляма, възхищавал му се е и го е хвалил.
Другият факт, също не по малко важен е този, че Хитлер е бил против християнството. Той го е мразел, мислел го е за слабо и само е говорил добре за християнството с цел да спечели германците, които са били по онова време около 80% протестанти и около 20% католици. 
Но Хитлер не е бил християнин по начина по който повечето хора разбират християнството.
Ето един от цитатите разкриващи истинското отношениене на Хитлер съответно към Исляма и Християнството:

„За наше нещастие на нас се падна грешната религия. Защо не беше религията на японците, които считат жертвата в името на родината за най-голямото добро? Мохамеданската религия също щеше да е по-подходяща отколкото християнството. Защо трябваше да е християнството с неговата смиреност и отпуснатост?“
– Адолф Хитлер; цитат от Алберт Спиър, автор на „Отвътре в Третия Райх: Мемоари“, 115 стр.

Алберт Спиър е бил дясната ръка на Хитлер. Служил е като Министър на Въоръжението и Военната Продукция. Осъден на 21 години затвор от Нюрнбергския процес, в който период написва своите мемоари.

Всеизвестна е и връзката и стратегическият алианс на Хитлер и Третия Райх с Великия Мюфтия на Ерусалим, Хадж Амин Ал-Хюсейни, който е участвал в разговори с Хитлер още през 1941 г., на които е било дискутирано сътрудничеството между Третия Райх и ислямистите в териториите на Великобритания, които по-късно стават Израел. Целта на това „сътрудничество“ е било избиването на евреите. По-късно Ал-Хюсейни бива осъден за военни престъпления. Той е и далечен роднина на Ясер Арафат. В този смисъл може да се каже, че съвременният ислямизъм е в огромна степен повлиян от геноцидните политики на фашизма.

Източник: Ислямът Разобличен http://j.mp/1OVOHoH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *