Нео-Реформацията – Забранено За Специалисти

 Когато говорим за днешният процес на реформация на църквата, или иначе казано Нео-Реформацията, много важно е да насочим светлината на прожектора към една група от хора, която може обобщено да наречем “специалисти” по църковни, духовни и въпроси на религиозните политики. Защо ли? Понеже обикновенно “специалистите” са, които тровят умовете на вярващите.

[Кликнете тук за видео на същата тема.]

Такива “специалисти” ап. Павел описва в Първото Послание към Коринтяните. Той ги нарича “плътски” и постъпващи като “човеци”, ерго недуховни хора.

И аз, братя, не можах да говоря на вас, като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа. С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте <да го приемете>, а и сега още не можете. Понеже и досега сте плътски; защото, докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки? Защото кога един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм Аполосов, не сте ли <като> човеци <слаби?>
‭‭1 Коринтяни‬ ‭3:1-4‬‬

Преводачът на български тук е ползвал нежното “младенци” в ст. 1. Но на гръцки това е нетолкова джентълменския термин “непиос”, което ще рече “елементарно мислещи” и “незрели”.

Елементарно мислене и незрялост се оказват в дъното на всяка интрига и разделение на “лагери” в Тялото Христово. Ап. Павел буквално предупрежава, че тогава, когато има такова мислене, той буквално не може, няма как, не е способен, не би трябвало, да говори на такива хора като на духовни.

Исус предупреди за нещо подобно в разговора си с Никодим.

“Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?” Йоан‬ ‭3:12‭

Нео-Реформацията не е процес, който зависи на “специалисти”. “Специалистите” са най-често живеещи в собствения си свят религиозни политикани, които смятат, че увличането на хора в техните политики е равнозначно на нещо, което Бог върши. Това е дефиницията на заблудата – да вършиш нещо, което е плътско или дори демонично, но да смяташ, че е Божие дело.

“Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.” Йоан‬ ‭16:2‬

Специалистите понякога имат набор от знание, който е внушителен. Някои от тях дори имат позиции в различни религиозни институции, други са просто “хора от народа”, изработили си репутацията на много знаещи.

Ето обаче истината каква е: Нео-Реформацията на църквата не е за специалисти. Това е процес инициран от Святия Дух и той е насочен към ВСИЧКИ ХОРА – процес на връщане към семплите неща, към основните, обикновените, истинските неща; към човешкото във взаимоотношенията, към истината на Бог, към принципните и реалните неща, а не към измислените, фанатичните и догматичните форми на “християнството” на спецовете.

Парадоксалното на процеса на освещението е, че след дългогодишен процес на отделяне от тялото на греха, всъщност крайният резултат на истинската духовност е топлотата, човечноста, ясната мисъл, яснотата относно духовни неща и ценните неща. Религиозните специалисти си представят, че колкото по-духовни стават, толкова по-сложни, легалистични, фанатични и догматични трябва да ставаме.

Нео-Реформацията може и да е сложен термин за повечето от нас, но всъщност означава нещо много семпло и лесно разбираемо – връщането към семплите, лесните, истинските неща и отхвърлянето на изкуствените, догматичните и фанатичните форми на мислене и поведение.

Голямата цел на всяка промяна от Бог е възстановяването на Неговата реалност в нас, нещо, до което да може да се докосне всеки и евентуално да бъде спечелен за вярата – без дори да се опитваме! Какъв контраст само с напъването на специалистите и техните безброй специални техники имащи за цел създаването на ексклузивност.

Затова именно, когато някой специалист тръгне да се меси в живота ти и да ти говори врели-некипели, просто вдигни един голям червен СТОП знак в духа и извести на специалиста, че не си заинтересуван в безсмислени и високопарни дискусии. Нео-Реформацията е зона забранена за специалисти и разрешена за тези, които се удоволстват в това да станат като децата по сърце!

Предлагам също следното видео на същата тема: https://www.facebook.com/apostolosbulgaria/videos/10154447356388167/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *