За задължителните ваксинации: духовният акт на отхвърлянето на безбожната система!

Ситуацията с ваксинациите не е по-различна от тази, с която нашият Месия се сблъсква в пустинята, когато следва напътствията на Духа. Трябва ли да живеем според всяка дума, която излиза от устата на Твореца, или трябва да се доверим на напътствията на съмнителни организации, които твърдят, че могат да превърнат химикалите в животоспасяващ “хляб”?

Автор: Георги Бакалов

ГЛАДЕН МЕСИЯ?

В Евангелието от Матей, глава 4 и стих 3, Сатана предизвиква Месията и му казва: “Понеже си Божий син, заповядай на тези камъни да се превърнат в хляб”.

Очевидно е, че след 40 дни и нощи на пост Йешуа е гладен. Да бъдеш гладен е човешко състояние, което обединява цялото човечество – минало, настояще и бъдеще. Това е една от най-основните екзистенциални потребности, които всички ние имаме. Всички можем да се идентифицираме с някой, който е гладен – макар че много от нас никога не са изпитвали глада, който изпитват и с който живеят хората на места, където съществува крайна бедност. Бог избра да се превъплати в човешко тяло, за да почувства всички наши боли и нужди и така да стане наш достоен изкупител.

Аз лично съм постил за 3 дни, 7 дни, 10 дни, 21 дни и дори до 40 дни. И съм изключително благодарен за тези преживявания, защото те ми позволиха да преживея себе си, света и Бога по съвсем различен начин. Периодичният пост е чудесна духовна практика, която всеки може да превърне в част от своя начин на живот.

Да се върнем към нашата история за пустинята: Каква е реакцията на Месията? Защо Исус не превръща камъните в хляб?

Независимо дали вярвате в съществуването на реален Сатана, или не, (много хора, вкл. християни не вярват, че такъв съществува) неговата реакция е изумителна.

Но първо, нека да отбележа, че това не е Божията рецепта за решаване на проблема с хроничния глад в света. Ако си мислите, че можем да кажем на всички хора по света, които изпитват хроничен глад: “Хей, вие нямате нужда от храна, просто трябва да живеете с всяка дума, която излиза от устата на Бога!”, трябва да сте извън себе си! Проблемът с глада се решава като храним гладните и ги учим как да се хранят сами.

Освен това Исус не е живял като бедняк, страдащ от екзистенциални нужди, сред които е и гладът. Той е бил равин, който е имал значителен брой последователи, сред които много богати хора, които са осигурявали неговите нужди и нуждите на 12-те му апостоли. Така че ситуацията с пустинята всъщност е била извънредна ситуация на глад, а не някаква текуща ситуация на гладна криза.

Следователно отговорът му е свързан с нещо друго, а не със самия глад.

Тук Йешуа цитира Тора̀. По-конкретно цитира от книгата Второзаконие, глава 8, стих 3.

Приближи се изкусителят и Му каза: “Ако си Син Божий, заповядай на тия камъни да станат хлябове.” А Той отговори: “Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста”.

Матей 4:3-4

ДОВЕРЯВАЙТЕ СЕ И СЕ ПОДЧИНЯВАЙТЕ НА ГОСПОДА!

Вярвам, че това, което Месията е имал предвид тук, е, че ще остане верен на Божията заповед да не се кланя на нищо и никого освен на самия Бог. Всички ние преживяваме ситуации и натиск, които ни принуждават да помислим за задоволяване на нуждите си по някакъв нелегитимен начин. Въпреки че Месията може да е бил в състояние да превърне камъните в хляб, въпросът не е бил в това. Той показа, че може да превръща водата във вино, защо да не може да превръща камъните в хляб? Разбира се, че би могъл. Не в това обаче беше въпросът. Въпросът тук е, че Сатана иска да вземе нещата в негов контрол, представяйки се за този, който знае какво трябва да се направи, за да се реши проблемът. Той просто даваше инструкции на Месията и по този начин създаваше алтернативна власт на самия Бог.

На кого щеше да се подчинява и кого щеше да последва Месията? Бог Отец или този нов “бог”, който се представя за знаещ по-добре от самия Създател?

Вярвам, че това е въпросът, за който става дума тук. И с него всички ние се сблъскваме почти ежедневно.

Големите въпроси, които се поставят тук, са: На кого ще отстъпиш? Ученик на кого точно си ти?

НАТИСКЪТ ДА СЕ ПОДЧИНЯВАШ НА БЕЗБОЖНАТА СИСТЕМА

Помислете за ситуацията в света днес. Току-що прочетох някъде, че по-голямата част от хората сега, над 60 %, са ваксинирани с ваксината “Ковида” тук, в Съединените щати. Ситуацията по света е подобна. Дали това е вярно или не, това е друг въпрос.

Защо хората правят това? Нима са загубили разсъдъка си? Кога досега държавите на този свят са били толкова загрижени за вас и вашето здраве? Защо потискат критиките към тези ваксини, сякаш всеки, който има въпроси по въпроса, е някакъв зъл човек? Защо налагат химикали на хората, а след това създават кастово общество, което дискриминира въз основа на това дали сте били ваксинирани или не? Защо преследват хора като д-р Малоун, който сам е един от създателите на ваксината mRNA и критикува властите?

Само сериозно объркан човек би игнорирал тези и много други основателни въпроси, които имаме по този казус.

Освен най-важния (за нас като вярващи) факт, че тъкани от абортирани бебета са били използвани при тестването или производството на всички големи производители на ваксини, трябва наистина да си под контрола на духа на страха, за да пренебрегнеш здравия разум и да побързаш да приемеш принудителните им ваксинации, за да останеш защитен от вирус, чиято смъртност е близка до тази на грипа от около сто години насам.

Ситуацията с ваксинациите не е по-различна от тази, с която нашият Месия се сблъсква в пустинята, когато следва напътствията на Духа. Трябва ли да живеем според всяка дума, която излиза от устата на Твореца, или трябва да се доверим на напътствията на съмнителни организации, които твърдят, че могат да превърнат химикалите в животоспасяващ “хляб”?

Метафората с хляба става още по-актуална в светлината на факта, че хората реално губят работата и препитанието си заради отказа си да се подчинят на вакс-диктаторите. Ако някой беше написал роман за някакво дистопично бъдеще на Америка, само до преди няколко години това щеше да се смята за немислимо.

НО КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО, КОИТО СА СЕ ПОДЛОЖИЛИ НА ВАКСИНАЦИЯАТА?

Лично аз не изпитвам негативни чувства към приятелите и близките си, които са приели да тръгнат по пътя на следване на съветите на корумпирани правителства и корпорации. Притеснявам се обаче за това как тези ваксини ще се отразят на хората в дългосрочен план. Притеснявам се, че някой може дори да загуби живота си, като се има предвид фактът, че тези ваксини причиняват 225 пъти повече наранявания, отколкото обичайните противогрипни ваксини.

Но не ги презирам за решението им. Просто не ги разбирам. И все още не съм намерил някой, който да може да ми го обясни и да представи действителни аргументи за него.

Когато става въпрос за задължителните ваксинации, аз избирам да отхвърля безбожната система на този свят. Корумпираните правителства, медиите, големите технологични компании, контролираната от китайските комунисти СЗО, фармацевтичните корпорации и медицинските картели – всички те работят заедно, за да осъществят програмата на Сатаната за глобален контрол. След като прекарах последните 30 години от живота си в противопоставяне на тази система по един или друг начин, не смятам да започна да не виждам това, което вече съм видял и което знам, че е Истина.

Избирам да живея според всяко указание (Тора̀), мъдрост, напътствие, концепция, ценност и заповед на Този, който ме е създал! Знам, че Той наистина е загрижен за мен и избирам да се доверя на Него, а не на “бога” на този свят и неговите покварени пълномощници!

А ти?

Георги Бакалов е основател и визионер на Апостолска Реформирана Църква в България, Християнски център Прелом и базираното в САЩ служение Threefold Christian Alliance. Неговата цел е духовното просвещение на вярващите, защитата на каузата на свободата и оказването на помощ към изпадналите в екстремна бедност, което реализира за години чрез програмата за подкрепа на ученици в Тондо, Филипините.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *