Защо Върховният Съд на САЩ отмени федералният закон за абортите? Ето някои от причините, посочени от Съда.

Ето някои от причините, които съдиите посочват в становището си за отмяната на федералният закон разрешаващ аборти

На 24 юни Върховният съд на САЩ излезе със становище по делото Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, с което отмени решенията по делата Roe v. Wade и Planned Parenthood v. Casey, като върна въпроса за политиката по отношение на абортите на отделните щати и на народните избраници.

Защо Съдът взе това решение? Ето някои от причините, които съдиите посочват в становището на мнозинството за отмяната на Roe:

1. Конституцията не споменава абортите.

В становището се посочва, че абортът не се споменава в Конституцията, нито пък, както се казва в становището, такова право “е имплицитно защитено от която и да е конституционна разпоредба, включително тази, на която защитниците на Roe и Casey сега се позовават най-вече – клаузата за надлежен процес на Четиринадесетата поправка”.

2. Абортът не е “дълбоко вкоренен в историята и традицията на тази нация”.

Прецедентът на Върховния съд е постановявал, че всяко право, което не е изрично упоменато в Конституцията, трябва да бъде “дълбоко вкоренено в историята и традицията на тази нация” и “имплицитно заложено в концепцията за свобода и ред”.

“Правото на аборт не попада в тази категория”, заключава съдът.

3. Абортът е “коренно различен” от предметите на свързани съдебни решения, тъй като включва отнемането на живот.

Абортът е “фундаментално различен” от други решения, свързани със сексуалните отношения, контрацепцията и брака, пишат съдиите, защото унищожава това, което в други съдебни решения се нарича “жив фетус” и което във въпросния закон на Мисисипи се описва като “неродено човешко същество”.

“Нито едно от другите решения, цитирани от Роу и Кейси, не е свързано с критичния морален въпрос, поставен от аборта”, се казва в становището.

4. Благодарение на Roe гласовете на жените по отношение на абортите не са били чути.

Като не позволява на избраните от народа представители на щатско и местно ниво да регулират абортите, съдът твърди, че гласовете на жените – както за, така и против абортите – са били заглушавани от досегашният закон.

“Нашето решение… позволява на жените и от двете страни на въпроса за абортите да се стремят да повлияят на законодателния процес, като влияят на общественото мнение, лобират пред законодателите, гласуват и се кандидатират за постове”, се казва в решението Dobbs.

“Жените не са лишени от избирателна или политическа власт. Заслужава да се отбележи, че процентът на жените, които се регистрират за гласуване и гласуват, е по-висок от процента на мъжете, които правят това.”

5. Отделните щати имат напълно “легитимни интереси” в регулирането на абортите.

Закон, регулиращ абортите, подобно на други закони в областта на здравеопазването и социалната защита, се ползва със “силна презумпция за валидност”, ако съществува “рационална основа, въз основа на която законодателят би могъл да смята, че той ще обслужва легитимни държавни интереси”.

“Тези легитимни интереси включват зачитане и запазване на пренаталния живот на всички етапи от развитието; защита на здравето и безопасността на майката; премахване на особено ужасни или варварски медицински процедури; запазване на интегритета на медицинската професия; смекчаване на болката на плода; и предотвратяване на дискриминация, основана на раса, пол или увреждане”, се обяснява в решението.

6. Аргументацията на досегашният закон е “изключително слаба”.

“Досегашният закон е бил изключително погрешен от самото начало. Неговата аргументация беше изключително слаба и решението имаше пагубни последици. И далеч от това да доведат до национално решение на въпроса за абортите, Roe и Casey разпалиха дебати и задълбочиха разделението”, се казва в решението на съдия Самюел Алито.

7. Консенсусът на отделните щати по отношение на абортите е съществувал и преди Roe.

Правото на аборт е било “напълно непознато в американското право” до втората половина на ХХ век, се казва в решението на Самюел Алито.

“Всъщност, когато е приета Четиринадесетата поправка, три четвърти от щатите са обявили аборта за престъпление на всички етапи от бременността.”

8. Върховният съд не може да реши дебата, но законодателите по места могат.

“Време е да се вслушаме в Конституцията и да върнем въпроса за абортите на избраните от народа представители”, се казва в решението.

“Неспособността на този съд да прекрати дебата по въпроса не би трябвало да е изненадваща. Този Съд не може да доведе до окончателно разрешаване на един разярен национален спор, като просто продиктува споразумение и каже на народа да продължи напред. Каквото и влияние да окаже Съдът върху обществените нагласи, то трябва да произтича от силата на нашите становища, а не от опит за упражняване на “сурова съдебна власт”.”

Източник: https://2×1.io/wUGimv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *