Защо Апостолос?

Здравейте!

Добре дошли в Апостолос!

Подкастът на български език, на библейска тематика, има за цел да донесе просвещение и насърчение до максимален брой хора, българоговорящи, които живеят в България и извън нея.

Като стане дума за Библейско просвещение, нека не забравяме, че нашият народ се счита за християнски от векове, друг е въпросът обаче на какво ниво е просветен той духовно. Много хора използват термина „духовност“ в един общ смисъл. Но когато аз го използвам в настоящето предаване, той ще има един-единствен смисъл – библейският. Духовност, която не е основана на Библията и не е свързана с Писанията, е просто общо понятие, което може да бъде интерпретирано от отделните хора по различен начин.

И така, защо „Апостолос“?

Наименованието на този подкаст, както и на Фейсбук-групата, която аз модерирам, са основани на една-единствена случка в живота на Исус.

Описана е в Лука 6/13 и Марк 3/14.

Ето гръцкият текст. Перефразирам:

Когато настана сутрин, той извика Своите ученици, избра дванайсет от тях, които нарече „апостолос“, или „апостоли“.

Думата се среща 80 пъти в Новия Завет, тя не е с библейско значение. Тази дума – „апостол“ или „апостолос“ в езика на Римската империя (в оригинал) е означавала едно и също нещо за дълго време. Означавала е пратеник на имерията, генерал и адмирал. Апостолите, или генералите в Римската империя са тези, които са били изпращани до най-крайните ѝ предели, с цел нейното разширяване.

Какво казва еврейската традиция по този въпрос? Коментарът на доктор Шулам по темата за юдейските корени на книгата Галатяни, е следният:

Идеята за представителство или изпратени, е установена в Юдаизма.

Той цитира еврейският закон, който казва:

Представителят на някого е също като него.

Източници в Танак показват, че Пратеник може да бъде назначен устно, чрез устна заръка. Друга една такава роля играят пророците, които също са Божиите пратеници.

И така, целта на нашия подкаст е да говорим ясното учение на Исус, на пророците и на Моисей, който основа Юдаизма, а без него нямаше да имаме християнството.

Благодаря за интереса?

Очаквам вашите коментари и до скоро!

Можете да следите седмичния подкаст АПОСТОЛОС:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *