Кратко пролетно насърчение

 Какъв прекрасен пролетен ден! Споделям с вас една снимка от разцъфналите декоративни черешови дръвчета в нашия квартал. Възползвайки се от възможностите на блог-платформата, споделям и едно кратко насърчение от Божието Слово.

“Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох…”

1 Коринтяни‬ ‭11:23‬

ап. Георги Бакалов

Advertisements