Десет свободи

Чували сте за Десетте Заповеди, нали? Ето сега малко повече за Десет Свободи, които произлизат от факта, че Бог е дал свободна воля на всеки от нас поотделно, а от там и на обществото като цяло.