Първо правило при изучаване на истините на Реформацията

Първото правило, що се отнася до правилното разбиране на истините на Писанията, както и на уроците от историята, е да не изучаваме минали събития с идеята, че по някакъв начин от нас днес се очаква да възпроизведем миналото - колкото и добри неща да ни се иска да възпроизведем наново. Това е просто нереалистично, но [...]

Нео-Реформацията – Забранено За Специалисти

 Когато говорим за днешният процес на реформация на църквата, или иначе казано Нео-Реформацията, много важно е да насочим светлината на прожектора към една група от хора, която може обобщено да наречем "специалисти" по църковни, духовни и въпроси на религиозните политики. Защо ли? Понеже обикновенно "специалистите" са, които тровят умовете на вярващите. [Кликнете тук за видео [...]