Предупреждението на Лозан Панов

  Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, си каза тежката дума и дано тя се чуе от всички мислещи българи! 

На мен това ми прозвуча като едно добре обмислено предупреждение към всички българи, които го е грижа за състоянието на народа ни. Предупреждение, че нещо може и трябва да се направи. Иначе наистина сме се запътили в графа “провалени народи”, колкото и да не ми харесва да го кажа.

Не знам много за този мъж, но думите му звучат изключително точно казани за деня и времето, в което живеем! За мен са едно потвърждение на някои неща, които напоследък дори споделих по различни начини от амвона и в разговори с приятели в България:

1) няма ли върховенство на правото, демокрацията е пълна бутафория – г-н Панов явно разграничава върховенството на моралния закон “на правото” като даден свише, и го отдиференцира от “върховенството на закона”, като под “закона” той явно визира законите творени от човеци в парламента. Това не е само семантика, явно тук има загатване за това, че моралният закон идва от Бог, без да се стига до толкова ясно артикулиране на тази истина. А тя е именно истината, която коренно различава да речем американската от френската революции през 18 век и от там и законите и обществата, които те произвеждат.

Забележително изказване на г-н Панов за една по съществото си безбожна система като българската, чиято официална образователна доктрина например е основана на безбожната теория на еволюцията и за която Православната църква е символа, който най-много представя идеята за вяра на българския народ! Бог не се споменава НИКЪДЕ в който и да е официален български закон или документ издаден от държавна институция. Или пояснението, че България или българската държава почита “юдео-християнския Бог”.

А още повече Исус Христос.

Когато тези термини започнат да присъстват в официални български закони и официални изявления на български институции, може само тогава да се говори, че държавата е започнала поне да почита Този, който ни е дал именно “върховенството на правото”. Дотогава явно само ще я караме на почит към Него “по подразбиране”. И ще се смеем на американците колко са несериозни в тяхната религиозност, понеже тонове техни официални държавни документи – исторически и включително до днес, споменават Бог.

2) нещата са така, както са, понеже са устроени да са именно така е другата важна тема, която г-н Панов слага на масата на обществения дебат относно реалното устройство на системата.

Само преди 2 дни качих нещо в блога ми на английски, което по смисъл е идентично на това заключение на г-н Лозан Панов. А именно: ако нещата са така, както са в България вече за 25 години, то е понеже те са замислени да са така и системата е замислена да проваля хората по малки и големи начини. Дадох пример за това чрез системата за паркиране в София, която е замислена, така, че рано или късно, в някакъв момент, хора, които просто си вършат работата в града, да не могат да се преборят с идиотския 15 минутен период на невъзможност да платиш за паркиране в синя или зелена зона, след изтичане на 2 часа. Така общината вероятно събира стотици хиляди левове и такси от хората, които просто се опитват да си свършат работата в града. А могат да бъдат дадени примери за нарочно замислени подобни идиотизми на всякакви нива, които имат за цел да провалят.

И така, хората живеят за години с усещането, че системата и държавата като част от нея, са съзнателно устроени да вредят и провалят. Е, как да се чувства човек горд със страната си, ако държавната система мачка хората за вече 25 години и няма начин по който това да се промени? Затова търсим утеха в историята и в природата ни, почти като бягство от реалната ситуация и унизителното състояние на безсилие на “гражданите”.

А “гражданин” е бил специален статут в Римската империя!

Гражданство И ДНЕС се придобива по труден начин и по специален закон. А какво правим с него, тези от нас, които вече са граждани?

В пост-комунистическото общество, да си гражданин е още един бутафорен термин, изтърбушен от смисъл именно понеже липсва реалното действие на основния принцип на свободното общество, а именно върховенството на правото. Което пък води до обособяването на система замислена да проваля.

Нека Бог да има милост над България и нека даде нов шанс на този народ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *