Пет семпли, но силни молитви за новата година

 Предстои настъпването на новата календарна година. Много от хората в този свят, които са в духовно неведение, ще си пожелаят всякакви хубави неща. На това аз му казвам “магическо мислене”. Само понеже си пожелаваме неща, не значи, че ще станат. Безбожните хора и те си пожелават всякакви хубави неща. Вярващите по-добре да сме наясно, че пожеланията в най-добрия случай могат да са само повърхностен израз на вярата, която Бог ни дава чрез Словото си.

Предлагам пет семпли, но силни молитви, основани на Божието Слово, които минават отвъд повърхностните, нямащи никаква сила пожелания. Използвай тези молитви само да ти дадат начална насока, но продължи както Св. Дух те води.

1. Молитва за Божието присъствие.

“Господи, Ти си Всеприсъстващ Дух! Аз съм ново духовно създание, измито от грях чрез кръвта на Исус. Направил си ме Твой храм, Твое обиталище. През тази година изпълвай ме с Твоето присъствие по начини познати и непознати за мен досега! Изпълвай моите мисли, моето сърце, моето физическо тяло и моите емоции. Всеки ден се предавам да бъда твой храм на земята. Амин!”

Стихове: Йоан 4:23; 1 Кор. 6:19

2. Молитва за физическо здраве

“Господи, Ти си Изцелител! Твоята сила да изцеляваш и да ми даваш здраве, сега е и моя сила чрез завета, който имам сключен с теб в Исус! Изчиствай тялото ми от всякакви патогени. Помогни ми да слушам тялото и душата си, да се грижа за себе си и да избягвам консумацията на вредни неща. Приемам твоето изцеление! Амин!”

Стихове: Изход 15:26, Псалм 30:2

3. Молитва за ходене в любов и прошка

“Господи, ти си Любов! Помогни ми тази година да ходя в любов, простителност и дълготърпение спрямо ближния ми! Не ми позволявай да забравя колко аз греша и колко Ти на мен прощаваш. Смирено те моля да ми помогнеш да Ти се доверя – Ти виждаш всичко и на теб мога да предам всяка ситуация, която изисква моето покорство спрямо теб и доверие спрямо човек. Амин!”

Стихове: Евреи 10:17, Матей 6:12

4. Молитва за мъдрост и успех

“Господи, ти си ме създал да ходя в мъдрост, а не в глупост и невежество! Отвори ума и сърцето ми за Твоето Слово, вразуми ме, освободи ме от странни идеи и душевни проекции на мои плътски пожелания. Дай ми да видя истинските възможности за успех от Теб и ми дай мъдрост как да се справя добре. Амин!”

Стихове: Псалм 37:4, Притчи 16:3

5. Молитва за семейство и важни взаимоотношения

“Господи, благодаря ти за семейството ми, приятелите ми, колеги и/или партньори, клиенти и съседи! Благослови всеки един от тях по начини невъзможни и незнайни за мен! А на мен помогни да съм адекватен спрямо тези от техните нужди, в които мога да съм от помощ. Дай дух на единство между най-близките ми, дай ни разбиране и как да се приемаме и уважаваме, всеки с неговите специфични особености и ситуации! Амин!”

Стихове: 1 Tim. 5:8, Ефесяни 4:1-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *