Какво означава ционизъм?

Та, нека оставим истерията и фанатизираните крясъци на една или друга група от хора и нека се опитаме да отговорим възможно най-кратко на въпроса: какво всъщност означава “ционизъм”?

Нека оставим истерията и фанатизираните крясъци на една или друга група от хора и нека се опитаме да отговорим възможно най-кратко на въпроса: какво всъщност означава “ционизъм”?

img_1531

Когато говорим за ционизъм, осново става дума за еврейското движение за възстановяването на суверена национална държава на евреите. В основата на този термин е думата “Цион” – хълмът, на който цар Давид съгражда своята крепост. Българските преводачи на Библията са избрали да преведат думата като “Сион”.

По-късно в Писанията Сион (Цион) става символ на Божия храм, както и на Израел като цяло.

Терминът е въведен в актуална употреба от Натан Бирнбаум, еврейски културен деец от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Този термин влиза в действие през 1890 година и по-късно бива популяризиран от Теодор Херцел, друг велик еврейски лидер, който е в основата на успеха на ционизма като движение.

През годините ционизмът възприема различни форми и течения: политически, териториален, религиозен и дори християнски ционизъм.

Като християнски “ционисти” биха могли да бъдат определени всички християни, които подкрепят еврейския народ да съществува в земята Израел и да има своята суверена държава, и които подкрепят  Израел на културно, обществено и духовно ниво. Много християни обаче не са наясно с произхода и значението на този термин, те го избягват или се срамуват от него. Или пък са напълно невежи по темата.

Защо?

Комунистическа пропагандна машина по време на Студената Война, а по-късно левичарските медии и на Запад, осъзнавайки силата на ционисткото движение и виждащи враг в негово лице, направиха всичко възможно да очернят и натоварят термина “ционизъм” и да го представят като едва ли не форма на тероризъм, колониализъм и расизъм (спрямо арабите, намиращи се в Израел, т.е. “палестинците”).

Така, до ден днешен, тази дума буди силни реакции в хора, които са били изложени на негативната левичарска пропаганда срещу евреите и Израел.

Важно е да се отбележи, че евреите вярват в свободата на мисленето, вкл. свободата на това някой да вярва, или не, в Бог, да изповядва юдаизма или не. Израел е светска държава, единствената демокрация в Близкия Изток. Това позволява на всеки в обществото да определи своите индивидуални вярвания и морални убеждения. Много евреи считат себе си за атеисти или агностици. Политически, евреите, както и други свободни общества, са разделени на десни и леви фракции, както и на религиозни такива, които основно защитават интересите на религиозните евреи и често играят ролята на балансьор.

Нерационалният и неоснователен характер на негативното отношение спрямо Израел и евреите на всякакви нива (политическо, културно и цивилизационно), обикновено поставя всички ционисти – приятели на Израел, в позиция на малцинство спрямо доминиращите клики в академичните, медиините и политическите среди. Въпреки това, аргументите в подкрепа на каузата на ционизма са непоклатими. Всеки човек, решен да се запознае с темата и ползващ достоверни научни източници, а не пропагандни и идеологически обременени ревизионистки “учебници” по история, разбира рано или късно, че историята, както и Бог са на страната на Израел. Евреите имат право на съществуване, имат право на своя държава, култура и живот. Ционизъм не означава нито тероризъм, нито расизъм.

Не само това. Един обективен прочит на историята ясно показва, че:

  • евреите са историческите обитатели наследници на Ерец Израел (земята Израел). Библията ясно потвърждава този факт.
  • евреи никога не са спирали да живеят в Ерец Израел.
  • тези евреи, които се завръщат в Ерец Израел през 19ти и в началото на 20ти век следвайки призива на ционизма за възстановяването на еврейската държава, са закупували земи от арабите, не са ги изземвали.
  • Балфурската декларация ясно показва, че дори колониалната сила контролираща Палестина по онова време, дава гаранция за създаването на бъдеща национална държава на евреите.
  • до ден днешен Израел е свободна, светска държава, в която има върховенство на закона. Частна собственост закупена от араби е толкова частна колкото и собственостите на евреи.
  • Произхода на конфликта в оспорваните територии (Газа и т. нар. “Западен бряг”) имат сложна история, която не може да се обобщи в едно изречение тук, но можем да кажем със сигурност, че Израел не е “окупатор” в класическия смисъл на думата. Израел отстоява своето право на съществуване, което включва техните територии и живота на гражданите на Израел.

Християнските ционисти няма нужда да изпадат в инфантилни, неаргументирани спорове с хора, настроени от анти-израелски медии. Най-доброто, което ние, приятелите на Израел, можем да направим, е да се просветим по темата, за да не ставаме жертва на анти-еврейската пропаганда и да подкрепяме евреите и Израел по смислени и ефкетивни начини, координирани с представители на Израел, които са доказали своята ефективност във времето.

За съжаление, като във всяка друга сфера на живота, така и тук, има достатъчно бутафорни поддръжници на Израел, “напомпани” по един или друг начин. Такива хора говорят дори в защита на Израел, но действат като слон в стъкларски магазин и с неосведомеността си нанасят колкото полза толкова и вреда. Има и бол хора с нечисти мотиви, експлоатиращи ревността на про-еврейски християни и превърнали подкрепата към Израел в индустрия и бизнес.

Всеки човек има отговорността да изпита с кого си има работа и да подкрепя само автентични застъпници за Израел и ционизма.

Георги Бакалов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *