Какви ресурси са необходими, за да успее едно апостолско служение?

Пропускам молитвата, изучаването на Библията и други добре разбираеми съставки на християнския живот. Това не е защото не смятам, че те са важни, а просто защото този текст е предназначен да бъде практически.

Какви ресурси са необходими, за да успее едно апостолско служение?

 1. Морални и компетентни лидери

  Верността към Бога и лоялността един към друг са ключови ценности, за да може всяко служение да успее. Отговорността за това е взаимна.
 1. Общност от хора с отворени сърца и умове (но не и без критично мислене и интелигентност) – апостолското общество от вярващи

  Когато Бог изпраща апостол, чрез неговото служение прозвучава призив. Хората разпознават Божия призив и се отзовават. Те се присъединяват към апостолското служение и образуват апостолска общност. Тази общност се стреми да върви в единство и в послушание на ръководството на Светия Дух. Истинската апостолска общност не се състои само в това да правим нещата заедно – тя се състои в това да демонстрираме Божията любов един към друг. По същия начин истинската апостолска общност не е хипи комуна – тя включва и съвместна работа за постигане на неща за Господ и Неговото царство. Поддържането на баланса е наша отговорност, за която трябва да следим.
 2. Интелектуална собственост
  Всеки истински апостол създава корпус от писания, които отразяват разбирането, което е получил от Бога. Тези истини трябва да бъдат уловени, документирани, правилно преобразувани в материали и споделени с останалия свят.
 3. Тактически програми
  Всяко апостолско видение се нуждае от подходящи програми и администрация, за да направи нещата реални и достъпни за хората. Това могат да бъдат програми, предназначени за обучение или за подпомагане на хората с изцеление, освобождение, финансова помощ или при посрещане на предизвикателства в живота, като например родителството. Това включва и благотворителни програми и програми за хуманитарна помощ.
 4. Създаване на марка
  В този модерен свят доброто брандиране е важно за всеки, който иска да остане конкурентоспособен в среда, наситена с марки и техния непрекъснат поток от реклами. Оригиналното име, логото и всичко, което е свързано с брандинга, не нарушава нищо библейско. Това не е ЕДИНСТВЕНОТО нещо, за което трябва да живеем, и християните не трябва да бъдат просто “фенове” на една или друга марка. Това е само начин за предаване на идентичността и мисията.
 5. Технология
  Немислимо е да си представим служение, бизнес или каквато и да е организация в днешния свят, която си мисли, че може да постигне нещо без технологии. Правилното ръководство и стратегия в областта на информационните технологии трябва да са налице, преди да са необходими ресурси.
 6. Финансиране и финансово управление
  Истинските апостолски служения са овластени от Бога да набират средства по свръхестествен начин. Ако някой твърди, че е изпратен от Бога, но не генерира ресурси и не увеличава материалната база на служението, този човек вероятно не е от Бога. Един апостол набира средства, разполага с тях и ги увеличава, докато се кроят планове за следващото поколение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *