Главата Исус: познаването на Неговия глас

Исус – добрият пастир

“И глава на тялото, <то ест>, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.”‭‭ Колосяни‬ ‭1:18‬ ‭

“А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него.” 1 Кор. 12:27

Едно от основните неща, които би трябвало да отличава хората, които наистина са преживяли реално спасение и новорождение чрез Святия Духа, е новопоявилата се способност да познават гласът на Бог. Идеята за това всеки вярващ лично да има достъп до Бог и Бог лично да се ангажира с всеки вярващ в Него, е може да се каже революционна що се отнася до духовното (наричано от хората религиозното) схващане за Бог в повечето общества. Повечето хора възприемат Бог в най-добрият случай като далечна, недотам заинтересована от човешките съдбини личност, която може и да иска, може и да не иска да се намеси в някакви моменти, с някаква цел в живота ни. Но идеята за това да сме едно с Бог, Исус да е Главата, а ние Тялото – помислете само малко за този библейски преобраз – това е велика и революционна идея!

Исус поучава следното:

“Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват” Евангелие от Йоан 10:27

Нека отбележим следното:

1. “Моите овце…”

Да си овца е обидно, ако някой се опитва да каже, че си нерешителен, неспособен да мислиш самостоятелно и слаб. За съжаление овцете са си спечелили репутацията на мили същества, които не проявяват много-много решителност. Но Исус използва тази метафора единствено и само като дава за пример взаимоотношението на овцата спрямо пастиря и то тази част от взаимоотношението, в която овцата е пример за това как следва овчаря, който се грижи за нея. Нещо в нейната природа се е предало на грижата на овчаря. Това е прекрасна метафора имаща за цел да ни предизвика да се доверим на Бог безрезервно.

Въпроса е дали сме преживели вътрешна промяна, дали Св. Дух е съзадал нов дух в нас, който има ново, покорно естество що се отнася до Бог?

Във всичко друго Исус ни насърчава да сме силни, смели и готови да отстояваме убежденията си – все качества нетипични за овцете.

2. “Слушат гласа Ми…”

Да слушаме гласа означава преди всичко да вярваме, че Той може и желае да ни говори – не по принцип, а именно лично на теб и на мен. Тази мисъл е богохулна за хора от някои богословски течения. Според тях е форма на висша гордост да очакваш Бог да говори на теб лично. В края на краищата, кой си ти Бог да ти говори на теб, казват те. Ти да не си нещо велик като Моисей, Давид или ап. Павел? За легалистични богослови и закорваели религиозни функционери, това е богохулна и дори опасна мисъл. Опасност в това да чуваме гласът на Бог виждат също така и атеистите и светските хуманисти.

Но истината остава, че когато си преживял раждане наново чрез Св. Дух, идва нова близост с Бог и започваме да усещаме, чуваме и виждаме в духовното измерение както никога преди! Бог става реален и така се изпълнява едно от най-великите новозаветни обещания и цели – сам Бог да може да ходи между нас, да живее в нас и да общува с нас – дори докато сме тук на земята, а не един ден на Небето!

3. “И аз ги познавам…”

Да те познава Исус означава не просто да знаеш с ума си, че Бог е всеприсъстващ. Това е основен божествен атрибут. Бог е навсякъде по едно и също време, знае всичко и може всичко – това е основно вярване, което имаме спрамо Бог. Това са основните характеристики, които го определят като Бог, нали? Но това е било така и преди да познаеш Исус. Но ти не си има връзка или участие в това негово естество.

Но когато Исус казва, че ни познава, Той има предвид, че сега вече, като вярващи предали себе си на Него, ние ще имаме вътрешното усещане и убеждение, че Той ни познава лично! А това променя всичко! Ако аз не просто знам с ума си, а ако усещам и знам, че Бог познава мен и живота ми, аз мога да му се доверя и Той може да ми се довери, да ми говори и да ме води.

4. “И те ме следват…”

Следването на Бог зависи от нас, не от Него. Той ни призовава да го следаме, но не може да ни насили. Когато чуем Неговият глас, в нас се радва убеждение и ние решаваме да го последваме във важните решения на живота: къде да живея, какво да избера да уча, с кой да обвържа живота си, как да се развия професионално – в тези и много други сфери Исус може и иска да ни говори!

КАК това се случва ще засегна в следващ постинг от поредицата Главата Исус!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *