Всеки нов вярващ трябва да мине през израстване и тест

"Защото е писано, че Авраам имаше двама сина, един от слугинята и един от свободната..." "А ние, братя, както Исаак, сме чада на обещание. Но, както тогава роденият по плът гонеше <родения> по Дух, така е и сега. Обаче, що казва писанието? "Изпъди слугинята и сина й; защото синът на слугинята няма да наследи със сина на [...]