Главата Исус: познаването на Неговия глас

  “И глава на тялото, <то ест>, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.”‭‭ Колосяни‬ ‭1:18‬ ‭ "А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него." 1 Кор. 12:27 Едно от основните неща, които би трябвало да отличава хората, които наистина са преживяли реално [...]