Силите, които рушат България и как да бъдат спрени

 

Защо за последните 619 години национална история (от падането на Второто българско царство до сега) на народа ни се събират едва 61 години национална независимост и суверенитет (36 години от Съединението до падането под съветска власт и 25 години след формалното падане на комунизма през ноември 1989 г.)? 
Това означава, че за последните 620 години 90% от времето ние сме били основно под директната власт на две световни сили – Русия или Турция, влияещи съответно чрез комунизма и исляма. И комунизмът и ислямът са завоевателни политически идеологии. Всички българи, симпатизиращи или пряко участвайки във формирането на тези идеологии, са дефакто хора, които действат против националният интерес за суверенна България -за свобода, самоопределяне и независимост! 

Според Апостол Павел, Бог определя заселищата (териториите) и времената на различните народи, и то с една определена и основа цел – да намерят Бог. 

“Бог, Който е направил света и всичко що е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито Му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже Сам Той дава на всички и живот, и дишане, и всичко; направил е от една <кръв> всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като <им> е определил предназначени времена и пределите на заселищата им; за да търсят
Бога, та дано биха Го <поне> напипали и намерили, ако и Той да не е далеч от всеки един от нас;” Деяния‬ ‭17:24-27‬ 

Най-големият грях на човешката раса е идолопоклонството! Да “потърсим” Бог като народ и да го “намерим” означава да се отвърнем от различните форми на идолопоклонство. 

Именно затова Първата от Десетте заповеди конфронтира идолопоклонството. Колкото морално валидни са заповедите “Не кради”, “Не лъжи” и “Не убивай”, толкова морално валидна е и първата заповед – “Да нямаш други богове освен Мен!” 

Това е моралният закон на Бог, за който Исус Христос заяви, че няма да “премине” докато свят светува:

“Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.” Матей‬ ‭5:18‬ 

Този морален закон беше поверен на еврейският народ, но беше даден ЗА ЦЕЛИЯ СВЯТ! 

От гледна точка на Създателя, смисълът на националната суверенност е даването на възможност на народите да “намерят себе си” и да изпълнят националната си мисия. Един ден всички нации ще бъдат съдени от Бог (Мат. 25:31-46)! 

Но първо всеки народ трябва да отхвърли идолите и да намери Бог, Създател и Неговият Спасител – Христос.

Изследователи и държавници днес говорят за “failed states” (провалени нации). Какво определя една нация като провалена или успяла? Според експертите това са нации които не могат да се самоуправляват и се сриват под бремето на корупция и хаос – отново и отново! 

Въпрос на време е и въпрос на достигане на дадена степен на провал, преди една нация да бъде определена като “провалена”. 

Провалена нация ли е България? 

И по-важното, какъв е тренда, посоката, тенденцията?

Кои са силите, които влияят и формират националното самосъзнание, култура и воля – явно и задкулисно, на различни нива? 

Кои са истинските ни врагове – вътрешните, или външните? Кои са идолопоклонствата и “свещените крави”, които трябва да бъдат разобличени и от които трябва да се отвърнем, за да може народът ни да се обърне наистина към Създателя? 

Отговорът не е е прост. Борбата не е срещу плът и кръв. Библейският отговор за това как да победим силите на мрака не е панацея. Няма “магическа” молитва или бутон, който да натиснем и всичко да се оправи. Но можем да идентифицираме основните “управници” и сили, които държат България в плен, и я рушат. Можем да идентифицираме хората и системите, които са част от техните схеми.  

“Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.” Еф. 6:12

Вярвам, (и съм сигурен, не само аз), че силите, които рушат България, които трябва да бъдат изобличени и неутрализирани са:  

  • Комунизмът – в неговите многобройни варианти: левичарство, социализъм и прочие. Основната му цел е хората да са слаби, зависими и нерешителни. Главните му оръжия са страхът и сплашването (bullying) на отделни хора и на обществото като цяло. Основната му сила е голямата държава, корупцията, създаването на неморални закони и липсата на закони, гарантиращи свободата. 
  • Секуларизмът: отричането на Бог, частичното и избирателно приемане на някои ценности, но без “фанатизма” на вярата. (Днес минах покрай една табела с реклама от организация “Атеисти за човешки права” – много интересно, нали?). Секуларизмът е в основата на елиминирането на християнската вяра като мисъл, убеждение, мироглед, ценности, етика. 
  • Ислямът: това не е религия, а завоевателна идеология, използваща религиозна тематика за предтекст. Изследователи са установили, че над 80% от свещенните книги на Исляма, съдържат инструкции за военно и икономическо завоевание и едва 20% са на религиозна тематика като молитва и други. С едната ръка трябва да се протягаме към мюсюлманите и да ги достигаме за Исус, с другата да слагаме на мястото им чрез силата на закона тези от тях, които са част от джихада и ако трябва, да елиминираме онези. които избират пътищата на тероризма. Ислямът представлява екзистенциална заплаха за свободното общество и само невежите хора отказват да приемат този факт. 
  • Окултизмът: без значение дали ще е православна, католическа, протестантска или друга религиозна система, време е да разберем, че основната съпротива срещу Евангелието е окултна сила още известна като “религиозен дух”. Това е лъже-дух, който “разкрива” на хората един фалшив Бог, лъже-Христос, който създава лъже-братя и лъже-пророци. Дух, който има за цел да отврати хората от истинската вярата в живия Бог. Други проявления на окултизма са обсебването с всякакви народни окултни практики като хороскопи, гледачки, магии и други.  
  • Хедонизъм/Материализъм: угаждането на плътската природа в нас, обсебването с материални притежания и благосъстояние. Обсебване и изграждане на идентичност около материални неща, даден стил на живот, моди и субкултури. 

Често пъти фокусираме на плодовете на нечестието – абортите, хомосексуализма, порнографията и наркоманията. Важно е обаче да разберем КОРЕНИТЕ на тези проявления. Да разберем как тези духовни сили са изградили цели системи. 

Нищо лошо няма в това да бъдат разработени програми: против абортите, в подкрепа на семейството и т.н. Програмите са важни, понеже помагат на хората, които са жертва на сатанинските сили и системи. 

Но е важно да знаем, кои са основните духовни “началства” – не само в държавата и в културата, но и с реални “укрепени” свои позиции в умовете на милиони хора. 

Бог винаги издига хора, на които ще даде власт да се справят с исполините. Ние сме тук да открием тези личности и да направим най-доброто да ги активираме и укрепим! Те ще бъдат поставени от Него и овластени от Него и Неговата истина, преди човеците да ги разпознаят и дори независимо дали ще ги разпознаят. Това е силата на apostolos – пратените! Това е, с което Исус ЗАПОЧНА своето дело на земята.

Само така България ще излезе от заплахата да бъде превърната в провалена нация – от васалите на Русия, джихадистите или хомо-културата на секуларния Запад. 

Всякакви управници могат да притежават политическата власт. Днес са едни, утре ще са други. Но силите, които за векове оформят настоящето и бъдещето на България, не са простосмъртни. Хората, които им служат днес са едни, утре са други. 

Днес са бившите ДС агенти, утре ще са техните деца и внуци. Ще си създават партии и движения, ще се множат и сливат като хамелеони със средата. Но ще служат и ще носят в себе си същите демони, които са носили техните предци, продали душите си на една или друга демонична сила.

Важно е да бъдат изобличени и неутрализирани и духовните началства, идеологическите им крепости в умовете на хората, и самите техни представители в плът и кръв!

Без конфронтирането на нечестието, християнството се превръща в още едно социално движение и губи своята истинска трансформативна сила. 

Време е за истинско християнство – пълно с любов към ближния и с непримиримост към силите на мрака!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *