Жизненият цикъл на умножаването в 10 стъпки

  1. Получаване на откровение от Исус

Това е основата на целия процес. Важно е тези, които водят служението, да са в близки взаимоотношения с Исус, да търсят Неговото напътствие и насока за работата, която вършат. Молитвата, постът и изучаването на Божието Слово са основни практики за получаване на откровение и учение от Исус.

2. Създаване на съдържание (документиране на полученото)

След като откровението и учението са получени, е важно да ги документирате по ясен и кратък начин. Това може да включва писане на книги, създаване на учебни материали или записване на видеоклипове или подкастове. Съдържанието трябва да бъде структурирано по начин, който е лесно смилаем и разбираем за целевата аудитория.

 3. Публикуване (в медиите, чрез лични взаимоотношения, събития)

След като съдържанието е създадено, е време да го публикувате. Това може да стане чрез различни канали, включително социални медии, уебсайтове, лични взаимоотношения и събития. Важно е да се използва комбинация от тези канали, за да се достигне до по-широка аудитория и да се гарантира, че посланието се чува от тези, които трябва да го чуят.

4. Подсилване на публикуваното

След публикуването е важно да подсилите посланието, за да увеличите неговия обхват. Това може да стане чрез използване на платена реклама, партньорство с други министерства или организации или използване на силата на влиятелните личности в социалните медии. Целта е посланието да достигне до възможно най-много хора.

5. Призив за действие

Призивът за действие е от съществено значение за насърчаване на хората да отговорят на съобщението. Това може да включва покана да посетят събитие, да се запишат за курс или да дарят средства на службата. Призивът за действие трябва да бъде ясен и убедителен, като създава у хората усещане за неотложност да реагират.

6. Отговор (създаване на фуния за реакция на хората)

След като хората са отговорили на призива за действие, е важно да създадете фуния за отговор. Това означава да ги насочвате към следващите стъпки в тяхното пътуване, независимо дали става въпрос за посещение на събитие, присъединяване към малка група или получаване на допълнителни ресурси. Важно е да направите процеса на отговор възможно най-лесен и безпроблемен.

 7. Последващи действия

    Проследяването на тези, които са отговорили, е от решаващо значение за изграждането на взаимоотношения с тях и за гарантиране, че те продължават да растат във вярата си. Това може да включва изпращане на редовни актуализации, предоставяне на допълнителни ресурси или просто да ги проверите как се справят.

8. Преобразуване

    Обръщането е моментът, в който някой взема решение да посвети живота си на Исус и да стане негов ученик. Това може да се случи на различни етапи от процеса, но е важно да се гарантира, че има ясни възможности хората да вземат това решение и да получат подкрепа, когато започнат своето пътуване.

9. Служене на обърнатите към Бога до момента, в който им се даде възможност сами да станат лидери

    Служението на хората, които са се обърнали към вярата, е от съществено значение, за да им се помогне да растат във вярата си и сами да станат лидери. Това може да включва предоставяне на наставничество, обучение и възможности за служене. Целта е да им се помогне да развият собствените си лидерски умения и да започнат да учат другите.

10.  Ръководство за умножаване (подпомагане на лидерите при тяхното израстване и умножаване)

    И накрая, важно е да предоставяте напътствия на тези, които сами се превръщат в лидери. Това може да включва подпомагане на разработването на собствени стратегии за служение, предоставяне на ресурси и подкрепа и свързването им с други лидери в общността. Целта е процесът на умножаване да продължи, като се появяват нови лидери, които да разпространяват посланието още повече.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *