One thought on “Един обикновен човек в прав текст за негативните последствия от Фейсбук

  1. Материалът е уникален. Съжалявам, че не съм дзобра по английски език, но от видеото схващам доста. С ъкровените взаимоотношения между хората трябва да бъдат основен приоритет. Любовта между приятели и въобще любовта между хората трябва да бъде приоритет в живота ни – също и в комуникациите ни. Исусовата любов – без нея сме за никъде. Нека я живеем всячески.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *