АУДИО: Чуване и слушане на Божия глас

Само понеже чуваме ясно Божията инструкция, не значи автоматично, че имаме нужния характер да я приемем (послушност). Ето някои мисли в тази насока:

Ненапрегнати, нормални и достъпни – като Него!

 Един от начините да бъде блокирано действието на религиозния дух в живота ни е да откажем клиширането на езика си. Езикът, освен, че е израз на духа, който е в нас, оформя също така мозъчните възприятия и емоционалното ни състояние. Думата "cliche" е сравнително нова дори във френския език, откъдето идва. Свързана е с индустриализацията [...]