За задължителните ваксинации: духовният акт на отхвърлянето на безбожната система!

Ситуацията с ваксинациите не е по-различна от тази, с която нашият Месия се сблъсква в пустинята, когато следва напътствията на Духа. Трябва ли да живеем според всяка дума, която излиза от устата на Твореца, или трябва да се доверим на напътствията на съмнителни организации, които твърдят, че могат да превърнат химикалите в животоспасяващ "хляб"?

АУДИО: Чуване и слушане на Божия глас

Само понеже чуваме ясно Божията инструкция, не значи автоматично, че имаме нужния характер да я приемем (послушност). Ето някои мисли в тази насока:

Ненапрегнати, нормални и достъпни – като Него!

 Един от начините да бъде блокирано действието на религиозния дух в живота ни е да откажем клиширането на езика си. Езикът, освен, че е израз на духа, който е в нас, оформя също така мозъчните възприятия и емоционалното ни състояние. Думата "cliche" е сравнително нова дори във френския език, откъдето идва. Свързана е с индустриализацията [...]