ДИСКУСИЯ: Библейско ли е позитивното мислене?

Библейско ли е позитивното мислене? Или иначе казано - трябвал ли християните да мислят "позитивно"? Каква в разликата между светското учение за позитивно мислене и това да имаме "ума на Христос"?   ЧАТ РУМ ДИСКУСИЯ: Петък, 12ти септември от 21 часа  в www.apostolos.bg Чат програмата, която използваме позволява анонимно участие. Можете да се включите или [...]