Каин и Авел – първите братя, историята на човечеството

Каин и Авел - първите братя, историята на човечеството. Първото семейство. Първите семейни проблеми. Първото убийство е всъщност братоубийство.

Какво всъщност значи да обичаш Бог

Исус Христос поучава, че най-голямата заповед в Писанията е да обичаме Бог (Мат. 22:37). Поне половината от проповедите в църквите трябва да са свързани с тази тема. Остава въпроса: Какво всъщност значи да обичаш Бог? В днешно време повечето от нас преживяваме някаква драма в ситуации свързани с взаимоотношенията между хора. Заслушайте се в разговорите [...]