Човек с мисия

Чували ли сте да казват за някого: “това е човек с мисия!”? Ето един цитат от издание на Висшия ислямски институт в България: “Чувството за отговорност у мюсюлманина се корени в съзнанието, че е човек с мисия.” (Годишник на Висшия ислямски институт, брой 3, 2011 г.) За най-голямо съжаление днес може да се каже, че [...]