Любознателността – невидимото динамо на личното и човешкото развитие

Нека си зададем въпроса ЗАЩО да трупаме знания и умения? Всеки, разбира се, може да отговори на този въпрос по свой начин. Споделям с вас моето "пътешествие" в тази сфера и динамиките, които и до днес ме водят в търсенето на знание. 1. Искам да знам, понеже искам да знам. Има хора, които искат да [...]

Човек с мисия

Чували ли сте да казват за някого: “това е човек с мисия!”? Ето един цитат от издание на Висшия ислямски институт в България: “Чувството за отговорност у мюсюлманина се корени в съзнанието, че е човек с мисия.” (Годишник на Висшия ислямски институт, брой 3, 2011 г.) За най-голямо съжаление днес може да се каже, че [...]