Не, Исус не е бил “палестинец”!

От години съществува едно дадено лоби в либералното пространство, което промотира най-безсрамно спекулацията, че историческият Исус е бил “палестинец”. Това е всъщност част от делегитимирането на Исус, на Библията, на историята и на държавата Израел. В този материал са синтезирани основните факти, които всеки уважаващ себе си вярващ трябва да знае по темата, за да не става жертва на заблуди и пропаганда.

Кои са значимите хора в твоя живот?

Има две категории хора, чрез които в крайна сметка се измерва нашето християнство. Познатите и непознатите. Нека видим какво означава това. Ако разгледаме внимателно Новия завет, ще стане очевидно за нас, че Исус е имал различни видове взаимоотношения с различни хора. Той имаше специфична динамика с трима от своите апостоли, които в крайна сметка са [...]