Кои са значимите хора в твоя живот?

Има две категории хора, чрез които в крайна сметка се измерва нашето християнство. Познатите и непознатите. Нека видим какво означава това. Ако разгледаме внимателно Новия завет, ще стане очевидно за нас, че Исус е имал различни видове взаимоотношения с различни хора. Той имаше специфична динамика с трима от своите апостоли, които в крайна сметка са [...]