ДИСКУСИЯ: Може ли жени да са пастори?

        Може ли жени да са пастори на църкви? Какво всъщност означава "пастор"? Откъде идва съвременното разбиране за пасторство. Какво могат и какво не могат да правят жените като лидери в християнската църква? http://tlk.io/embed.js