Хората имат нужда от Евангелието въпреки модернизацията и технологичната революция

Евангелието предлага спасение, надежда и вечен живот - все неща, които технологиите и модернизмът не могат да осигурят.