ekklesia militansТова е Словото на Господа.

Той призовава тези, които са едно с Него, да приемат призивът на Воинстващата Еклесия!

Отхвърлянето на този призив е отхвърляне и оскърбяване на Божия Дух и последствията ще бъдат сериозни!

Времето за църковни игрички свърши.

Предстои ера на сериозни конфликти, конфронтация, вкл. военни. Предстои да бъде изпитана армията на Бог.

Нека бъде издигнато името на Исус, Знамето на Праведност!

Нека се надигне Воинстващата Църква – ЕКЛЕСИЯ МИЛИТАНС!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *