Какви са последствията от незачитането на Библията?

Блажен означава щастлив, успешен, благополучен. Кой не би искал да живее в такъв народ? Но какви са последствията за народите, които пренебрегват Библията?

АУДИО: Чуване и слушане на Божия глас

Само понеже чуваме ясно Божията инструкция, не значи автоматично, че имаме нужния характер да я приемем (послушност). Ето някои мисли в тази насока:

Идеята за съживление – фетиш?

Какво означава да фетишизираме идеята за съживление днес? Възможно ли е въобще такова нещо? За съжаление май - да. Поглед в миналото с цел по-добро разбиране на настоящето.