Придвижването напред като апостолска мисия

Там, където няма пророческо видение, (חָז֖וֹן - hazown, от иврит, виж https://forvo.com/word/חזון/ ) людете се разюздават. А който пази законa е блажен. (Притчи 29:18) В този добре познат библейски стих се говори за това колко важно е видението и как то влияе върху единството. Нека накратко анализираме някои от използваните термини: "ВИДЕНИЕ":  По-детайлно изучаване на така преведената дума [...]

Карл Маркс е възпявал Сатаната

Несъмнено някои хора наивно смятат, че само понеже са минали 27 години след падането на Берлинската стена, повече няма какво да се говори за комунизма. Тези наивни схващания са намерили почва и в много хора, които изповядават вяра в Бога. Бързи да прощават на комунистите, те не искат да чуят за проблемите, които този сатанински [...]

СТРАДАНИЕ И РАДОСТ

В Посланието на Яков, глава 5, 13 стих, апостолът казва: Страда ли някой зле, нека се моли, весел ли е, нека пее хваление В човешкия живот има реално страдание, има обаче и имагинерно такова, на медицината например са известни случаи, когато хора си въобразяват, че страдат от разни болести (Мюнхаузенски синдром). А някои жени си [...]