Окултният “Исус” изобличен

 
Термините “окулт” и “окултизъм” са сравнително нови от семантична гледна точка. Появяват се в употреба някъде в началото на 16 век и не са съществували по времето на Исус. Но идеята на окултизма не е нова и датира от древни времена. Окулт означава “скрито, тайно” и се отнася най-вече за скрито, тайно и трудно за разбиране ЗНАНИЕ. Окултните “науки”, както някои ги наричат, винаги са имали пръст в нумерологията и алхимията – винаги са се правили опити да бъде открито и разпространено някакво тайно духовно знание, което би обяснило загадките на живота, вселената, духа и материята. Окултът и неговите сили имат излключително голямо влияние в изкуствата – книги, филми, изобразителни изкуства.Тук моята цел не е да влизам в задълбочено изследване на окултизма. Това тепърва предстои да бъде направено. 

Вчера публикувах материал разобличаващ силите, които рушат България (http://j.mp/1Eu59SS) и какво можем да направим, за да бъдат те спрени. 

Една от тези основни сили, които рушат България, е окултизмът, и в частност окултният “Исус” и окултното “християнство”. 

Слагам в кавички тези термини, понеже окултният “Исус” не е Исус, нито окултното “християнство” е истинско християнство. 

“Обещанието” на окултното християнство е достъпът до скрит, непознат никому досега Исус и до знание, до което малцина имат достъп, идващо отново от този “Исус”. 

Ето какво ап. Павел има да каже за хора опитващи се да проповядват “друг” Исус:

“Но ако <и сами> ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.” Галатяни‬ ‭1:8‬

И също:

“Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли. И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел; тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.” ‭‭2 Коринтяни‬ ‭11:13-15‬ ‭

Само емоционално неадекватен човек не би забелязал силните емоции, които апостол Павел разкрива в тези стихове!

И отново:

“Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме, защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя <като> чиста девица на Христа. Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви <и отпадне> от простотата и чистотата, която <дължите> на Христа. Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или <ако> получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие,което не сте приели, вие лесно <го> търпите. Обаче мисля, че аз не съм в нищо по-долен от тия превъзходни апостоли! А пък, ако и да <съм> в говоренето прост, в знанието не <съм;> дори ние по всякакъв начин сме ви показали <това> във всичко.” 2 Коринтяни‬ ‭11:1-6‬

Някой да забелязва тук някакво “напрежение”? Мда, дори повече от напрежение! Апостолът гори с негодуване заради това, че коринтските вярващи нямат нужната зрялост и толерират странни “птици”, представящи се за нещо велико, лъже-апостоли, които проповядват някакъв лъже-Исус, което разбира се обезсмисля вложените от ап. Павел усилия и осуетява Божията цел да бъдат създадени общности от хора, които познават единия истински Бог и живеят под Неговата власт – властта на Цар Исус! 

Окултния “Исус” носи със себе си окултен дух. 

“Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или <ако> получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно <го> търпите.” ‭2 Коринтяни‬ ‭11:4‬ ‭

За години съм наричал този дух “религиозен” дух. 

Този термин обаче не е напълно подходящ по ред причини. Намерил е място в моя и в речника на някои, които са били част от движения и църкви, в които дадени проповедници през годините са усещали, че има някакъв сериозен проблем в Църквата, опитвали са се да го назоват, но според мен са избрали термин, който е недостатъчен и допълнително обърква. 

Моят дар е да опростявам и изяснявам истини, които превъзходни и велики проповедници понякога обясняват с много думи, и то все сложни. Искам и да изоблича опитите на други, които нарочно се опитват да опростят неща, които всъщност са сложни. 

И така, без да звуча неуважително към хората, които са употребявали термина “религиозен дух” през годините и без да се опитвам да догматизирам предмета, моето убеждение е, че този “друг Исус” и “друг дух”, за които ап. Павел говори, могат да бъдат идентифицирани като “окултен Исус” и “окултен дух” в църквата.

Окултният Исус и окултният дух за които става дума тук, са трудни за засичане. Те ползват терминологията на християнството. Те действат чрез проповедници и цели деноминации и то в името на Исус. Цели общности, деноминации и движения живеят в окултни “балони”, създадени от самите тях. Техните лъже-апостоли оперират в обсебващ дух, който ги прави техни ученици, а не ученици на Исус. И най-вече, когато се намеси окултният Исус и духът, който идва с него, изчезва простотата, семплостта, за която говори апостол Павел:

“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви <и отпадне> от простотата и чистотата, която <дължите> на Христа. 2 Кор. 11:3

Всичко става неестествено и чуждо, което е и основната пречка за Евангелието на Исус в различните култури и контексти. Църквите стават гета със собствен жаргон и суб-култура и изгубват какъвто и да е шанс това, което носят като Добра Вест да бъде прието от широк кръг хора. В края на краищата, кой иска да бъде част от ексклузивна, малка субкултура потопена в собствения си странен свят, дори да са добри на вид хора?

И всичко това докато се говорят стихове от Библията и се вършат дейности в името на Исус. Но всъщност нямащи много общо с Исус! 

Един ден, ако не се покаят, водачите, създателите на подобни групи, ще чуят това лично от Него, но тогава ще е твърде късно! 

Исус сам предупреди за тази опасност:

“И тъй, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.” Мат. 7:20-21

Много може да се каже по темата и ще бъде казано от тази платформа! 

Апостолска Реформирна Църква и сайтът www.apostolos.bg тепърва ще се развиват като платформа, която принадлежи на Бог, това не е политически “коректна” платформа, а място, откъдето ще бъдат адресирани кардинални, базисни проблеми и сили, които спират Божието благословение. Ще бъде и платформа, която ще даде отговорите, от които се нуждаят милиони българи, за да достигнат до познанието на Бог!

Основната задача, призив и дар на истинските апостоли на Исус е да бъдат настойници на благовестието, което им е поверено от самия Исус; да прокламират истинския, неокултен, не плод на човешки или демонични представи Исус; да бъдат носители на духа, който идва от познанието на Бога и да разобличават този “друг дух”, който неизбежно идва с проповядването на “друг Исус”. 

Апропо, това е и моят основен призив, дар, задача и ангажимент към Тялото Христово и аз възнамерявам да бъда намерен верен в изпълнението на този призиви до деня на Господа! Това обяснява целия ми живот, дейност и служение за последните 25 години – Бог ме е издигнал не да бъда ехо на добре установени човешки мъдрости и системи, а да бъда глас, който върши две основни неща: изобличава и руши демоничните крепости и посажда и гради Божието Царство! 

Призивът, с който Бог ме “назначи” в служение, синтезира това най-добре и за мен е радост да го кажа, че ми отне 25 години, но днес се чувствам добре и на място в “собствената си кожа” на апостол, духовен баща и реформатор – както никога преди. Не понеже съм толкова велик и съвършен, или понеже имам всички отговори, или понеже живота ми е толкова уреден. Напротив – казвам го от позиция на слабост и уязвимост в чисто човешки план. Но има голяма сила в това да знаеш, да си наясно – кой си, за какво си създаден и каква е задачата, която стои пред теб – без значение кой разбира, или кой приема това в дадения момент. 

Това са лоши вести за сатана и управниците на мрака, които той е назначил да “бдят” над България. Последното нещо, което тези пазители на мрака искат, е да бъдат разобличени от хора с власт от Исус, да има мобилизация и стратегии освободени на земята, които да съборят техните древни престоли. 

Е, точно това е, което има да се случи!

Тепърва ще просвещаване, мобилизираме и ще активираме “пратените” – мъжете и жените, които Бог издига с власт от Него за всяка сфера на обществото! 

“Тогава Господ простря ръката Си, та я допря до устата ми; и Господ ми рече: Ето, турих думите Си в устата ти. Виж, днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да съсипваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш.” Еремия‬ ‭1:9-10‬ ‬‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *