Не, Исус не е бил “палестинец”!

От години съществува едно дадено лоби в либералното пространство, което промотира най-безсрамно спекулацията, че историческият Исус е бил “палестинец”. Това е всъщност част от делегитимирането на Исус, на Библията, на историята и на държавата Израел. В този материал са синтезирани основните факти, които всеки уважаващ себе си вярващ трябва да знае по темата, за да не става жертва на заблуди и пропаганда.

Не, Исус не е бил “палестинец”!

Всъщност римското наказание на юдеите от Юдея чрез преименуването на Юдея на “Сирия Палестина” е извършено едва 200 години след живота на Исус в Юдея.

Ето фактите:

1) Исус е роден като евреин, в еврейско семейство, във Витлеем, Юдея.

2) Витлеем е град в Юдея, бившето Юдейско кралство. Това е било южното царство на юдеите, местните жители на региона. Северното царство на юдеите се е наричало Израил; то е било завладяно от асирийците 722 години преди времето на Исус.

3) По време на живота на Исус Юдея е окупирана от римляните.

4) Исус е бил равин, който е изповядвал юдаизма.

5) Последната трапеза на Исус е описана като пасхален седер … защото е бил евреин.

6) След като Исус е разпънат и убит от римляните, последователите му вярват, че е възкръснал. Днес последователите му са известни като християни.

7) Християнските вярвания водят началото си от юдаизма и от Исус, както и от онези, които са следвали учението му.

“Коледа” се празнува днес от християните, но тя е празник на раждането на Исус в Юдея в еврейско семейство, защото християнството се корени в историята и вярванията на юдеите от Юдея.

9) Два века след живота на Исус в Юдея римляните наказват разбунтувалите се юдеи от Юдея, след като печелят еврейско-римските войни, като преименуват Юдея на Сирия Палаестина. Това е направено от римския император Адриан. Той избира името Палестина, за да влоши положението на евреите, като се позовава на древните им врагове филистимците. Това е направено около 135 г.

10) Регионът на Сирия Палестина в крайна сметка е завладян от Османската империя. Османската империя отстъпва тази територия след края на Първата световна война през 1918 г. На конференцията в Сан Ремо през април 1920 г. земята е предоставена на Великобритания.

11) Британците незабавно започват да планират да улеснят възстановяването на еврейска родина в региона, наричан по това време Палестина.

12) Израел, името, използвано отново от северното царство на евреите, е създаден като съвременна държава през 1948 г.

13) Съвременният Израел съдържа само част от земята, принадлежаща на първоначалните еврейски царства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *