Апостолска Реформирана Църква получава регистрация като вероизповедание през 2005 година.

Основател и обединяващ апостол е Георги Бакалов.

Настоящите членове на Националният Апостолски Съвет са: 

От самото си създаване, това тяло е имало за цел да набляга минимално на каквато и да е централизация. АРЦ е преди всичко федерация от автономни локални служения и разпознава местната общност като основният двигател и епицентър на духовна активност. 

Местни общности, които с времето демонстрират благодатта да основават, изграждат и развиват други местни общения, както и инициативи и начинания променящи обществото, биват разпознати като апостолски центрове. 

Местни общности има в над 20 града в различни части на България. 

АРЦ има за цел да бъде духовна платформа за иновация, която променя начините по които мислим за вяра, църква и общество, както и да бъде платформа за иновативни инициативи и дейности. 

Административният офис на АРЦ се помещава на адрес ул. Веслец #26, гр. София